Hann du inte med allt du skulle på jobbet idag? 


Investera i en personlig coach

Hann du med allt du skulle på jobbet idag?
Jaså, inte du heller. Undersökningar visar att endast 50% av de svenska cheferna hinner med det de ska under sin arbetsdag. De kan handla om allt ifrån otydlig ansvarsfördelning till brist i planering. Men framförallt handlar det om att ta makten över sin egen tid.

Vi erbjuder coaching till nyckelpersoner i ledande positioner, med utgångspunkt i såväl individens som organisationens utmaningar.

Kontakta oss så berättar vi mer

Utveckla ditt självledarskap

Självledarskap innebär att du vill utveckla ditt ledarskap och ifrågasätta dina egna antaganden.
Det handlar om att ständigt vara nyfiken på och vilja utveckla medvetenheten om dina egna tankar, känslor, motiv och drivkrafter och hur du påverkar andra.

Vi hjälper dig att utveckla till självledarskap genom coaching - att förstå din styrkor, vad du behöver utveckla och hur det ska genomföras.

Kontakta oss så berättar vi mer

”De första 100 dagarna”:

Grattis till det fina förtroendet att leda en verksamhet och medarbetare!
Har du fått en ny befattning som chef, ska du självklart ha bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Vi erbjuder ett program för mellanchefer/VD som stödjer och utvecklar dig som individ så att du kan axla din nya roll på snabbaste och effektivaste sätt.

Programmet innehåller en ledarskapskartläggning av medarbetare/ledningsgrupp/organisationen samt löpande executive coaching under minst 6 månader.

Målgrupp: Nya mellanchefer/VD:s.
Kontakta oss så berättar vi mer

Etiska riktlinjer

Framgångsrik coaching bygger på ett förtroendefullt samarbete. Vi arbetar därför enligt de etiska riktlinjer som som är fastställda av ICF och EMCC. Detta garanterar dig full integritet.